“Правила використання офіційної
символіки Львівського університету”

Головна

dasdsadas

МІСІЯ

Львівський національний університет імені Івана Франка – класичний заклад вищої освіти із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами – має особливу місію:

 • визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти;
 • генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ;
 • формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу;
 • розвивати культурно-мистецьке середовище для гармонійного становлення духовного світу молоді через виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті.

ВІЗІЯ

Львівський університет – це відкритий, мобільний, креативний, інноваційний, конкурентоспроможний, соціально відповідальний навчальний заклад. Його розвиток вимагає, найперше, трансформації управління навчальним закладом із системи обліку в ефективний, прогресивний менеджмент, скерований на постійне покращення якості навчання і розвиток наукових досліджень.

ЦІННОСТІ

ОСОБИСТІСТЬ як рушій інтелектуального та інноваційного прогресу – визначає наше прагнення до того, аби кожен член академічної спільноти університету був вільний у своєму виборі, мав можливості для всебічного росту та розвитку та був освіченою, відповідальною, творчою людиною та свідомим громадянином.

ЯКІСТЬ – Університет як освітня та наукова установа визначає та реалізовує високі наукові та освітні стандарти, забезпечує потреби суспільства в отриманні якісної освіти та найвищого рівня наукових досліджень.

ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ – визначає Університет як носія історичної пам’яті та формує патріотично-свідому особистість, гідного громадянина.

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ – академічна спільнота Університету розвиває свободу академічного мислення, прозорість управлінських процесів, право на вибір та увагу до критики.

ВІДКРИТІСТЬ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ Університет завжди відкритий до нових викликів, суспільного діалогу, партнерства, інтернаціоналізації освіти та інтеграції у світовий освітній та науковий простір.

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ОСВІТИ – визначає прагнення Університету до безперервного професійного та наукового вдосконалення.

НАЗВА

Згідно з Положенням 1.4 та 1.5 Розділу 1 Статуту Університету –
офіційна повна назва Університету –
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

  Скорочена назва Університету:

 • ЛНУ ім. Івана Франка
 • Львівський університет
  Назва іноземними мовами:

 • Universitas Nationalis Leopoliensis nominis Ioannis Franko
 • Ivan Franko National University of Lviv
 • Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw
 • Universidad Nacional Ivan Franko de Lviv
 • Université Nationale Ivan Franko de Lviv

ГАСЛО

Гаслом Університету є латинський вислів

“Patriae decori civibus educandis”

що в перекладі українською означає
“Освічені громадяни – окраса Батьківщини”.

Гасло університету розміщене на фронтоні головного корпусу по вул. Університетська, 1, а також є на зображеннях малого та великого гербів Університету та офіційного лого.

Логотипи

ЕЛЕМЕНТИ:

Офіційний логотип Університету складається із зображення малого герба Університету та текстової частини з написом “Львівський університет”. Логотип існує в кількох композиційних рішеннях відповідно до варіацій назви Університету в україномовній та англомовній версіях:

“Львівський університет”

“Львівський національний університет імені Івана Франка“

Текстова частина логотипа у всіх версіях розміщується справа від зображення герба та вирівнюється з ним за горизонтальною лінією.

У деяких випадках можливе зображення герба без текстового блоку.

“Lviv University”

“Ivan Franko National University of Lviv“

Герби

Герб

Університетська символіка – це невід’ємна частина ідентифікації та бренду, яка формує впізнаваність та єдність академічної спільноти.

На гербі зображено лева на синьому фоні
(лев – земельний знак західноукраїнських земель), що вказує на регіональне розташування університету як освітньої та наукової установи. У правій лапі лев тримає трисвічник, символ освіти та науки, знак із печатки Таємного українського університету, який діяв у Львові з 1921 до 1925 року. Герб вписано в декоративний щит, на якому також є зображення українського тризуба та напис «1661» – рік заснування першої єзуїтської колегії, а отже, й Університету. Під щитом розміщено стрічку з написом, який прикрашає фасад головного корпусу Університету
«Patriae decori civibus educandis».

На великому гербі Університету зображено щит з двома жіночими постатями:
справа – алегорія науки та мудрості Афіна,
зліва – алегорія пильності (жінка з дзеркалом, у яке заглядає змія).
Під щитом розміщено розгорнуту книгу з девізом «Patriae decori civibus educandis».

Корпоративний стиль

КОРПОРАТИВНИЙ СТИЛЬ

Кольори та типографіка

КОРПОРАТИВНІ КОЛЬОРИ

Кольорова гама є основним елементом фірмового стилю, а отже і впізнаваності Університету. Основними кольорами, що визначають кольорову гаму бренду є темно-синій та білий кольори. Цими кольорами виконано офіційне лого та фірмова продукція Університету.

Для оформлення брендової продукції Університету рекомендовано використовувати лише ці кольори. Використовувати іншу кольорову гаму заборонено.

Допоміжними кольорами бренду є:

Pantone 2766C, Pantone 2756C, Pantone Pantone 2746C,
Pantone 2736C, Pantone 2726C, Pantone 2716C, Pantone 2706C,
Що є наслідками зміни градієнту основного кольору.
Кольори можуть бути використані як для оформлення тла логотипа, так і для оформлення окремих елементів (текстів або фігур).

основний:

PANTONE 2766C
RGB 20 27 77
HEX/HTML 141B4D
CMYK 100 100 6 60

допоміжні:

PANTONE 2756C
RGB 21 31 109
HEX/HTML 151F6D
CMYK 100 98 0 15

PANTONE 2746
RGB 72 92 199
HEX/HTML 485CC7
CMYK 81 70 0 0

PANTONE 2736
RGB 30 34 170
HEX/HTML 1E22AA
CMYK 9 795 0 0

ТИПОГРАФІКА

Для офіційного внутрішнього та зовнішнього документообігу застосовують шрифт

Times New Roman

згідно з вимогами Міністерства освіти та науки України.

Аа Бб Вв Гг Ґ ґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя 1234567890 ! ? , ; ; « » “
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890 ! ? , ; ; « » “

Для презентаційної продукції використовують шрифт

Century Gothic

Аа Бб Вв Гг Ґ ґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя 1234567890 ! ? , ; ; « » “
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890 ! ? , ; ; « » “

Century Gothic (bold) Львівський національний університет імені Івана Франка

Century Gothic (italic) Львівський національний університет імені Івана Франка

Century Gothic (bold-italic) Львівський національний університет імені Івана Франка

Продукція

ПРЕЗЕНТАЦІЙНА
ПРОДУКЦІЯ

Контакти

Адреса:

Львівський національний університет
імені Івана Франка

м. Львів, вул. Університетська 1, 79000

 

  Надішліть нам своє запитання/повідомлення