Подяки/Відзнаки

ПОДЯКА РЕКТОРА

Подякою відзначають викладачів та співробітників Університету

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ:

1) формат А3;
2)  зверху та знизу розміщені сині смуги із золотистим декором, що дублює візерунок із колон головного корпусу Університету;
3) праворуч розміщено портрет Івана Франка, під ним напис «Нам пора для України жить …»;
4) ліворуч напис «Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка»;
5)  на білому тлі грамоти водяним знаком вписано гасло Університету «Patriae decori civibus educandis»;
6) затверджується підписом Ректора та печаткою Університету;
7) зворотний бік подяки виконаний у тому ж стилі, що і лицьовий: синій фон із золотистим декором, що відображає візерунок із колон головного корпусу Університету. Ліворуч на декорі подано герб Університету та напис «Львівський національний університет імені Івана Франка»;

ВІДЗНАКА «Медаль Івана Франка»

Відзнакою нагороджують науковців, науково-педагогічних працівників і співробітників Університету, також громадян України, колективи підприємств, установ і організації, також іноземних громадян та осіб без громадянства за особливі заслуги перед Львівським національним університетом
імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ:

1) медаль зроблена з жовтого металу, форма кола діаметром 60 мм з опуклим бортиком з обох боків;
2) у верхній частині – рельєфний напис «Нам пора для України жить», у нижній – напис «1856 Іван Франко 1916»;
3) праворуч розміщено портрет Івана Франка, під ним напис «Нам пора для України жить …»;

4) на зворотному боці медалі – рельєфне зображення герба Університету, у верхній частині напис «Львівський національний університет імені Івана Франка», у нижній – номер медалі.