Бланки

ФІРМОВИЙ БЛАНК

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ:

1) формат: А4 – 297 мм на 210 мм;
2) шрифт – Times New Roman;
3) поля: 10 мм з усіх боків;
4) посередині документа розміщено герб України, обрамлений декоративною рамкоювнизу в центрі розміщено двомовний напис.
5) праворуч українською мовою вказано контактну інформацію та реквізити Університету;
6) останній рядок містить місце для номера документа та дати видання;
7) Зворотний бік містить унікальний порядковий номер документа за яким можна його ідентифікувати.

Фірмовий бланк призначений виключно для зовнішнього користування

БЛАНКИ:

ректорський, загального користування

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ:

1) формат: А4 – 297 мм на 210 мм;
2) поля: 10 мм з усіх боків;
3) шрифт – Times New Roman;
4) посередині документа розміщено герб України, обрамлений декоративною рамкоювнизу в центрі розміщено двомовний напис
«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ» – Caps Lock  
Під ним двомовний напис «Львівський національний університет імені Івана Франка» – Caps Lock bold;
5) праворуч українською мовою вказано контактну інформацію та реквізити Університету;
6) останній рядок містить місце для номера документа та дати видання;
7) Зворотний бік містить унікальний порядковий номер документа за яким можна його ідентифікувати.