Дипломи/Cвідоцтва

ДИПЛОМ ЗАСЛУЖЕНОГО ПРОФЕСОРА

Дипломом відзначають штатних професорів Університету за їхню довголітню, наукову та громадську діяльність в Університеті та за особливі заслуги в розвитку науки й освіти, у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ:

1) формат А3;
2) вгорі в центрі розміщений герб Університету;
3) знизу посередині зображено фасад Університету;
4) диплом оформлений у синю рамку із золотистим декором;
5) затверджується підписом Ректора та печаткою Університету;

ДИПЛОМ DOCTOR HONORIS CAUSA

Званням Почесний доктор відзначають відомих українських і закордонних учених, громадських, політичних та релігійних діячів за видатні заслуги в розвитку освіти, науки і культури, за суспільно-значущий вклад у розвиток державного будівництва, вагоме сприяння та великий особистий внесок у розвиток Університету, у посилення його ролі й зміцнення його авторитету як освітньо-наукової та культурної інституції.

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ:

1) формат А4;
2) диплом обрамлений в золотистий декор, що відображає візерунок із колон головного корпусу Університету;
3) вгорі в центрі розміщений герб Університету;
4) посередині на білому тлі водяним знаком зображено декор із колон головного корпусу Університету;
5) двомовний (українська/англійська);
6) містить серію, номер та дату видання;
7) затверджується підписом Ректора та печаткою Університету;

ДИПЛОМ

Диплом ЛНУ ім. Івана Франка виконаний відповідно до вимог МОН України.

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ:

1) формат А4;
2) двомовний (українська/англійська);
3) містить серію, номер та дату видання;
4) вгорі в центрі розміщений Тризуб;
5) внизу посередині герб Університету;
6) затверджується підписом Ректора та печаткою Університету;

СВІДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТА ПРО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ:

1) формат А4;
2) свідоцтво обрамлене в золотистий декор, що відображає візерунок із колон головного корпусу Університету;
3) у правому верхньому куті документа – малий герб Університету у золотисто-синьому забарвленні;
4) посередині вгорі напис «Україна»;
5) на білому тлі грамоти водяним знаком вписаний малий герб Університету; затверджується підписом Ректора та печаткою Університету;