Головна

06.07.2021

dasdsadas

МІСІЯ

Львівський національний університет імені Івана Франка – класичний заклад вищої освіти із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами – має особливу місію:

 • визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти;
 • генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ;
 • формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу;
 • розвивати культурно-мистецьке середовище для гармонійного становлення духовного світу молоді через виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті.

ВІЗІЯ

Львівський університет – це відкритий, мобільний, креативний, інноваційний, конкурентоспроможний, соціально відповідальний навчальний заклад. Його розвиток вимагає, найперше, трансформації управління навчальним закладом із системи обліку в ефективний, прогресивний менеджмент, скерований на постійне покращення якості навчання і розвиток наукових досліджень.

ЦІННОСТІ

ОСОБИСТІСТЬ як рушій інтелектуального та інноваційного прогресу – визначає наше прагнення до того, аби кожен член академічної спільноти університету був вільний у своєму виборі, мав можливості для всебічного росту та розвитку та був освіченою, відповідальною, творчою людиною та свідомим громадянином.

ЯКІСТЬ – Університет як освітня та наукова установа визначає та реалізовує високі наукові та освітні стандарти, забезпечує потреби суспільства в отриманні якісної освіти та найвищого рівня наукових досліджень.

ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ – визначає Університет як носія історичної пам’яті та формує патріотично-свідому особистість, гідного громадянина.

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ – академічна спільнота Університету розвиває свободу академічного мислення, прозорість управлінських процесів, право на вибір та увагу до критики.

ВІДКРИТІСТЬ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ Університет завжди відкритий до нових викликів, суспільного діалогу, партнерства, інтернаціоналізації освіти та інтеграції у світовий освітній та науковий простір.

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ОСВІТИ – визначає прагнення Університету до безперервного професійного та наукового вдосконалення.

НАЗВА

Згідно з Положенням 1.4 та 1.5 Розділу 1 Статуту Університету –
офіційна повна назва Університету –
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

  Скорочена назва Університету:

 • ЛНУ ім. Івана Франка
 • Львівський університет
  Назва іноземними мовами:

 • Universitas Nationalis Leopoliensis nominis Ioannis Franko
 • Ivan Franko National University of Lviv
 • Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw
 • Universidad Nacional Ivan Franko de Lviv
 • Université Nationale Ivan Franko de Lviv

ГАСЛО

Гаслом Університету є латинський вислів

“Patriae decori civibus educandis”

що в перекладі українською означає
“Освічені громадяни – окраса Батьківщини”.

Гасло університету розміщене на фронтоні головного корпусу по вул. Університетська, 1, а також є на зображеннях малого та великого гербів Університету та офіційного лого.